Các khoá học hiện có

Ứng dụng CNTT - Cơ bản - Cấp tốc

Ứng dụng CNTT - Cơ bản - Cấp tốc

Tham gia khóa học

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Tham gia khóa học

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ngày khai giảng: 04/04/2020 Số buổi học: 03 buổi Buổi học trực tuyến: Chủ nhật 9h-11h
Tham gia khóa học

Photoshop cơ bản

Photoshop cơ bản

Ngày khai giảng: 06/04/2020 Số buổi học: 10 Buổi học Online với giáo viên: Tối thứ năm (19h-21h)
Tham gia khóa học

Họa viên B-I-M

Họa viên B-I-M

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: 11.000.000 VNHọc viên có thể đóng học phí theo 2 c...
Tham gia khóa học

Thiết kế Lập trình Web

Thiết kế Lập trình Web

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: 8.200.000 VNHọc viên có thể đóng học phí theo 2 cá...
Tham gia khóa học

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Khóa học sẽ trình bày các định nghĩa, khái niệm về IoT; các đặc tính cơ bản của ứng dụng IoT; các kỹ năng cơ bản...
Tham gia khóa học