Các khoá học hiện có

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 08/7/2024

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 08/7/2024

Tham gia khóa học

Linux Programming for BOSCH_July-2023

Linux Programming for BOSCH_July-2023

Tham gia khóa học

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 03/7/2023

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 03/7/2023

Tham gia khóa học

CNTT CB Cấp tốc - T246

CNTT CB Cấp tốc - T246

Tham gia khóa học

Advanced Linux Programming for BOSCH

Advanced Linux Programming for BOSCH

Tham gia khóa học

Bóc tách khối lượng và Lập dự toán - 16/4

Bóc tách khối lượng và Lập dự toán - 16/4

Tham gia khóa học

Trí tuệ nhân tạo & Ứng dụng

Trí tuệ nhân tạo & Ứng dụng

Tham gia khóa học

Chuyên đề Robotic Process Automation

Chuyên đề Robotic Process Automation

Tham gia khóa học

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ngày khai giảng: 04/04/2020 Số buổi học: 03 buổi Buổi học trực ...
Tham gia khóa học

Họa viên B-I-M

Họa viên B-I-M

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: ...
Tham gia khóa học

Thiết kế Lập trình Web

Thiết kế Lập trình Web

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: ...
Tham gia khóa học

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Khóa học sẽ trình bày các định nghĩa, khái niệm về IoT; các đặ...
Tham gia khóa học