Các khoá học hiện có

Trí tuệ nhân tạo & Ứng dụng

Trí tuệ nhân tạo & Ứng dụng

Tham gia khóa học

Bóc tách khối lượng - T246 - 01/12

Bóc tách khối lượng - T246 - 01/12

Tham gia khóa học

CNTT Cơ bản Cấp tốc - T246 - 22/11

CNTT Cơ bản Cấp tốc - T246 - 22/11

Tham gia khóa học

Thiết kế lập trình Web (PHP nâng cao) - T357 - 09/11

Thiết kế lập trình Web (PHP nâng cao) - T357 - 09/11

Tham gia khóa học

Thiết kế lập trình Web (HTML & CSS3) - T357 - 11/11

Thiết kế lập trình Web (HTML & CSS3) - T357 - 11/11

Tham gia khóa học

Quản lý Dự án - Tối 35 - 26/10

Quản lý Dự án - Tối 35 - 26/10

Tham gia khóa học

CNTT cấp tốc - T246 - 11/10

CNTT cấp tốc - T246 - 11/10

Tham gia khóa học

Bóc tách khối lượng - T246 - 27/09

Bóc tách khối lượng - T246 - 27/09

Tham gia khóa học

CNTT Nâng cao - Tối 357 - T. Nhựt

CNTT Nâng cao - Tối 357 - T. Nhựt

Tham gia khóa học

Kỹ năng CNTT cơ bản Cấp tốc

Kỹ năng CNTT cơ bản Cấp tốc

Tham gia khóa học

Chuyên đề Robotic Process Automation

Chuyên đề Robotic Process Automation

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cấp tốc- T246 - 28/06/2021

Ứng dụng CNTT Cấp tốc- T246 - 28/06/2021

Tham gia khóa học

Boostrap thiết kế giao diện Mobile

Boostrap thiết kế giao diện Mobile

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cấp tốc Tối 246 - 24/05/2021

Ứng dụng CNTT Cấp tốc Tối 246 - 24/05/2021

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản Tối 246 - 19/05 - T. Nhựt

Ứng dụng CNTT Cơ bản Tối 246 - 19/05 - T. Nhựt

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản - Sáng 7-CN -T. Nghĩa

Ứng dụng CNTT Cơ bản - Sáng 7-CN -T. Nghĩa

Tham gia khóa học

Thiết kế Web - Đồ án - T.Côn

Thiết kế Web - Đồ án - T.Côn

Tham gia khóa học

Thiết kế Web - PHP cơ bản - T.Tâm

Thiết kế Web - PHP cơ bản - T.Tâm

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản - Sáng 7-CN - T.Hùng

Ứng dụng CNTT Cơ bản - Sáng 7-CN - T.Hùng

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T.357 - T.Nghĩa

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T.357 - T.Nghĩa

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T246 - Cô Tâm

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T246 - Cô Tâm

Tham gia khóa học

Lập trình Python - T.246 - T. Huân

Lập trình Python - T.246 - T. Huân

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản Cấp tốc

Ứng dụng CNTT Cơ bản Cấp tốc

Tham gia khóa học

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Tham gia khóa học

Kỹ năng CNTT Cơ bản

Kỹ năng CNTT Cơ bản

Học trực tuyến: tối thứ 6 (19'30 -> 21'00) hàng tuần
Tham gia khóa học

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ngày khai giảng: 04/04/2020 Số buổi học: 03 buổi Buổi học trực ...
Tham gia khóa học

Photoshop cơ bản

Photoshop cơ bản

Ngày khai giảng: 06/04/2020 Số buổi học: 10 Buổi học Online với giá...
Tham gia khóa học

Họa viên B-I-M

Họa viên B-I-M

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: ...
Tham gia khóa học

Thiết kế Lập trình Web

Thiết kế Lập trình Web

Thời gian học: 18h - 21h (Tối 246 hoặc 357)Học phí toàn khóa: ...
Tham gia khóa học

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Chuyên đề Internet vạn vật (IoT) và ứng dụng

Khóa học sẽ trình bày các định nghĩa, khái niệm về IoT; các đặ...
Tham gia khóa học