Các khoá học hiện có

Bóc tách khối lượng và Lập dự toán - 16/4

Bóc tách khối lượng và Lập dự toán - 16/4

Tham gia khóa học

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 13/4

CNTT CB Cấp tốc - T246 - 13/4

Tham gia khóa học

Quản lý dự án - QLDA (QLD.T5.0022) - 17/05/2022

Quản lý dự án - QLDA (QLD.T5.0022) - 17/05/2022

Tham gia khóa học

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T246 - Cô Tâm

Ứng dụng CNTT Cơ bản - T246 - Cô Tâm

Tham gia khóa học

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Bốc tách khối lượng và lập dự toán công trình

Tham gia khóa học

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ôn thi Kỹ năng CNTT nâng cao

Ngày khai giảng: 04/04/2020 Số buổi học: 03 buổi Buổi học trực ...
Tham gia khóa học